אמריקן לייזר פתחה 2 סניפים חדשים ברחובות ובקרית אונו. הסניפים החדשים עוצבו תחת המיתוג החדש של הרשת ומציגים מרחב קמעונאי חדשניal6513

זיעה היא הפרשה של נוזל מימי המופרשת מבלוטות הזיעה המצויות בעור. הזיעה מורכבת בעיקר ממים, נתרן כלורי - מלח ושתנן - אוריאה הגוף מזיע באופן טבעי במקרה של התמודדות עם טמפרטורה גבוהה מדי המשפיעה על הגוףnova2513